Handelsbetingelser

Priser & Handelsbetingelser
PRISER 2017
Medlemskab/Træning
PBS medlemskab
FRI HOLDTRÆNING, PR. MDR. (alle hold, undtagen reformer) 369,-
ALL INCLUSIVE HOLDTRÆNING, PR. MDR. (alle hold, inkl. Reformer) 699,-
Ved indmelding i studiet betales opstart + administrationsgebyr på 199 kr.
Opsigelsesperiode er løbende mdr. + 30 dage.
Dette gælder alle PBS medlemskaber.
Ved PBS-medlemskaber pålægges 50 kr. i bøde ved udeblivelse eller afmelding senere end 6 timer til hold-træning.
Bøden betales kontant ved næste fremmøde i centeret.
Klippekort – træning helt uden binding
5 turs klippekort (alle hold, inkl. Reformer) 700,-
5 turs klippekort (KUN FIT MOM Hold) 499,-
10 turs klippekort (alle hold, inkl. Reformer) 1200,-
10 turs klippekort (KUN + 65 Lukket hold ) 799,-
15 turs klippekort (alle hold, inkl. Reformer) 1650,-
20 turs klippekort (alle hold, inkl. Reformer) 2000,-
Ingen oprettelsesgebyr, ingen opsigelsesperiode, fuld frihed.
Ved klippekort trækkes 1 klip ved udeblivelse eller afmelding senere end 6 timer til hold-træning.
Velvære
LPG kropsbehandling
1 behandling 600,-
10 turs kort 4499,-
OBS – Afbud for behandlinger skal ske dagen før online.
Glemt afbud til behandlinger koster den tid du har.
Afsæt en lille time til behandlingen. Selve behandlingen varer 35 minutter.
LPG Facelift
1 behandling 599,-
4 behandlinger ( Anbefalet ) 2000,-
Afbud skal ske 24 timer før booket tid.
Behandlingen tager ca 60 min.

Handelsbetingelser
ALMINDELIGE BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB I FEMALE FITNESS
1. Medlemskabet
FEMALE FITNESS medlemskab er et medlemskab, hvor medlemmet køber PBS medlemskab eller klippekort via hjemmesiden www.femalefitness.nu
Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet.
Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til FEMALE FITNESS. Det er medlemmets ansvar, at FEMALE FITNESS til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.
2. Betaling:
Køb af PBS medlemskab og klippekort sker via hjemmesiden www.femalefitness.nu og betaling sker forud. Betaling kan kun ske med Dankort.
Alle priser er som vist i danske kroner. Der tages forbehold for tryk fejl.
3. Varighed:
Måneds-medlemskaber er løbende medlemskaber, der fortsætter indtil de opsiges. Opsigelsesperioden er løbende mdr. + 30 dage.
4. For sen betaling:
Betales den løbende ydelse ved et Måneds-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har FEMALE FITNESS til at ophæve medlemskabet uden varsel, og FEMALE FITNESS forbeholder sig retten til at straks opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets adgang til studiet spærres, indtil betaling af FEMALE FITNESS tilgodehavende er sket. Efter betaling er medlemmet berettiget til at benytte FEMALE FITNESS faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.
5. Prisændringer:
Prisændringer meddeles medlemmet senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft.
6. Opsigelse af medlemskaber:
Måneds-medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftligt, og medlemmet skal underskrive med navn og dato. Opsigelse kan ske ved personlig henvendelse i studiet eller ved mail. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og kvittering fra centret eller posthus.
7. Umyndige medlemmer:
Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning.
8. Helbredstilstand og personskade:
Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende bør konsultere en træningsvejleder inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos FEMALE FITNESS. FEMALE FITNESS tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.
9. Værdigenstande:
FEMALE FITNESS anbefaler, at alle genstande af værdi medbringes med ind til træningen. FEMALE FITNESS bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.
10. Ordensregler:
Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af FEMALE FITNESS personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. FEMALE FITNESS kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.
§11. Reservationer:
Ved PBS-medlemskaber pålægges 50 kr. i bøde ved udeblivelse eller afmelding senere end 6 timer til hold-træning.
Bøden betales kontant ved næste fremmøde i centeret.